Muhammed Kurulay

Felsefe-Bilim İlişkisinde Mantık

Bu çalışmada, felsefi düşüncenin bilim ile ilişkisinde  mantığın yeri ve matematik-mühendisliğin felsefi  arka planı irdelenmektedir. İlmi bir çalışmaya ne zaman nereden nasıl başlanmalı sorularına cevap aranmıştır. Bilim ile ilgili çalışmalara eleştirel bakışın olması gerektiği ve bilim ile inanç  arasındaki ilişkinin yanında geçmiş çalışmalar nasıl tetkik edilmeli konularına değinilmiştir. İslam medeniyetinin …

Daha Fazla »

Yurtdışı Doktora Programlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) tarafından tertip edilen ve 30 Mayıs 2016 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Yurtdışı Doktora Eğitimi Çalıştayı’nın amacı, lisans programlarından mezun olduktan sonra yurt dışında lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilere yol gösterecek nitelikte bilgilerin belirlenmesi ve bir terkip haline getirilmesiydi. Çalıştay öncesinde çok sayıda bilim …

Daha Fazla »

ÜNDER YÜKSEKÖĞRETİM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI ÖZET RAPOR

Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) tarafından düzenlenen yükseköğretim değerlendirme toplantılarında üniversitelerimizle ilgili öncelikli konular ele alındı ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Bu toplantılar sonucu bir rapor hazırlandı. YÖK başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol ÖZVAR ile raporda belirtilen konuları ele alınıp fikir teatisinde bulunuldu, oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Rapor …

Daha Fazla »

Cookies (Çerezler) Nedir?

Çerezler genellikle internette gezinti deneyimini iyileştirmeye ve siteleri kişiselleştirmeye yarar. Mesela bir siteye giriş yaparken “beni hatırla” seçeneğini işaretlenirse o site, kullanıcı adını (veya özel bir kimlik numarasını) içeren bir çerezi ziyaretçinin tarayıcınıza kaydeder. Çerezleri yalnızca onları oluşturan site okuyabilir. Çerezin ne kadar süreyle saklanacağını da ilgili web sitesi belirler. …

Daha Fazla »