Selahattin Altun

1964 yılında İstanbul'da doğdu. 1988'de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yirmi üç yıl boyunca çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Allah'ı Anlamak isimli KDY yayınları arasında yer alan bir kitabı bulunmaktadır. Emekli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Selam Deyip Geçme

Selam Deyip Geçme Selamın sosyal hayatımızdaki yeri düşündüğümüzden çok daha fonksiyonel ve önemli olabilir. Tarihte ilkel toplumlardan en modern toplumlara kadar hemen bütün topluluklarda selamın var olduğunu görüyoruz. Peki selamlaşma ihtiyacının toplumlarda ne şekilde oluştuğunu hiç düşündük mü? Selam lisan ile veya el işareti yapılarak, veya her ikisiyle birlikte verilebiliyor. …

Daha Fazla »

Üniversitelerin Bilgi Bankaları ve bir teklif

Üniversiteler ve mezun olan öğrencileri arasında etkileşim oluyor mu veya yeteri kadar oluyor mu? Bildiğim kadarıyla öğrenciler mezun olduktan sonra çoğunlukla okuduğu üniversite ile arasında irtibat kopuyor. Hayat sürekli değişim ve gelişim halinde. Bilimsel bilgi, teknoloji de öyle. Eğitim hayatı sonrasında mühendis, doktor ve diğer bütün alanlarda mesleğini icra edenler, …

Daha Fazla »