Hakkımızda

Akademik fikir, insan onuruna ve akademik özgürlüğe dayalı yükseköğretimin varlığını koruma ve geliştirme gayesi ile yola çıkmıştır. Sitemiz, etnik köken, din, dil, cinsiyet, siyasi düşünce ya da benzeri sebeplerle, yükseköğretimde her türlü ayrımcılığın karşısında durmayı varlık sebebi saymaktadır. Akademik fikrin hedefi, akademik özerklik içinde öğretim, araştırma, inceleme, tartışma, yazma, yayınlama ve diğer bilimsel faaliyetlerin serbestçe yapılabildiği akademik bir çevrenin oluşmasına katkı sunmayı amaçlayan yazılar ve videolar yayınlamaktır.