Üniversitelerin Gelişimi İçin Yönetim ve Eğitim Konularında Bazı Öneriler

Ülkemizin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması için üniversitelerimizin yapacağı katkı oldukça önemlidir. Son yıllarda ortaya konan Yeni YÖK anlayışına bağlı olarak çabaların yansımaları ve neticeleri görülmeye başlamıştır. Bu dönemde yapılan önemli çalışmalardan bazıları; YÖK 100/2000 Doktora Projesi, Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi, Araştırma Üniversiteleri Projesi, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi, Mevlâna Değişim Programı, Farabi Değişim Programı, Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı ve YÖK TEBİP programları ile ilişkili uygulamalardır.
Bu raporun amacı, üniversitelerden beklenen ilerlemenin yakalanabilmesi için gerekli bazı hususlara dikkat çekmektir. Bunun yanında, mevcut üniversitelerin gelişim ve değer artırmaya dönük vizyon oluşturma çalışmalarında, özelde araştırma üniversitelerinin ve daha genelde bütün üniversitelerin ilerlemesine katkı verecek öncelikli konuları belirtmek bu çalışmada hedeflenmektedir. Sunulan bu raporda, kolay incelenebilecek biçimde ve özet halinde kısaca verilen öneriler, istendiğinde her birisi tarafımızdan daha detaylı olarak rapor edilebilecek niteliktedir.
Raporun ortaya çıkartılmasında katkı veren akademisyen meslektaşlarıma teşekkür eder, bu ortak emeğin ürünü olan önerilerin, ülkemizin ve yükseköğretim kurumlarının güçlenmesine katkı vermesini dileriz.

Raporun tam metni için tıklayınız.

About AkademikFikir Yazilar

Check Also

Uluslararası Raporlarda Türkiye’nin Eğitim Karnesi

Uluslararası Raporlarda Türkiye’nin Eğitim Karnesi Türkiye’de eğitim sisteminin bütün eksik ve sorunlarını bir tarafa bırakarak, …

Bir yanıt yazın