MÜHENDİSLİK ve TEKNOLOJİ FELSEFESİ


MÜHENDİSLİK ve TEKNOLOJİ FELSEFESİ
Durmuş Günay
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

ÖZET
Çalışmada, mühendislik ve teknoloji, felsefi açıdan ele alınmıştır. Felsefedeki
cevher, öz ve madde kavramlarının anlamından hareketle aralarındaki ilişkiyi
açıklamak üzere tarafımızdan bir formül yazılmıştır. Bu formül ile mühendislik
ürünü, mühendislik bilimi ve malzeme arasında bir analoji kurularak
mühendislik ve teknoloji kavramlarının mahiyeti (neliği) açıklanmaya
çalışılmıştır. Bu araştırma, henüz gelişmekte olan mühendislik felsefesine ve
ondan daha önde olsa da olgunlaşma yolunda olan teknoloji felsefesine katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır.

Teknoloji, mühendislik bilimi tarafından ortaya konulan formun (tasarımın)
içine malzemesinin sokulması bilgisidir. Bu eylemi gerçekleştiren fail (neden)
mühendistir. Teknolojinin anlamı, “açığa çıkarma”da açığa çıkmaktadır. Burada,
mühendislik alanı ile tamamen veya kısmen örtüşen temel bilim (saf bilim/pure
science), icat, inovasyon, tasarım (çizim) ve mühendislik bilimine de
değinilecektir. Amacımız mühendislik felsefesi ve teknoloji felsefesine mütevazi
de olsa katkı yapmaktır.

Tam metinin pdf sine ulaşmak için aşağıdaki başlığı tıklayınız.

MÜHENDİSLİK ve TEKNOLOJİ FELSEFESİ

About Durmuş Günay

Check Also

Goodhard Kanunu ve Akademik Teşvikler

Goodhard Kanunu ve Akademik Teşvikler Goodhard kanununa göre “Bir ölçüt hedef haline gelirse iyi bir …

Bir yanıt yazın