Goodhard Kanunu ve Akademik Teşvikler

Goodhard Kanunu ve Akademik Teşvikler

Goodhard kanununa göre “Bir ölçüt hedef haline gelirse iyi bir ölçüt olmaktan çıkar”. YÖK Akademik Teşvik Ödeneği uygulamasının üniversitelerimizde hedef haline gelmesine mani olmamız gerekir. Bunun için
1) Akademik Teşvik Ödeneği hak kazanan araştırmacıya doğrudan verilmemeli, üniversitesinin BAP biriminde bilimsel maksatla kullanabileceği bir şahsi araştırma projesi FON’una aktarılmalıdır.

2) Bu FON’u kullanarak Akademik Teşvik Ödeneğini HAK KAZANAN AKADEMİSYEN DAĞITMALIDIR. Bunun için ilgili akademisyen FON’u Türkiye’den istediği meslektaşını kurumuna ortak çalışma yapmak üzere davet etmek üzere, tatminkar bir ödeme yapmak suretiyle, kullanabilmelidir.

Zira

1) Mevcut doğrudan teşvik ve ölçüm mekanizmaları (Akademik Teşvik Ödeneği, Doçentlik başvuru puanları, Atama Yükseltme kriterleri, Üniversite performans çıktıları, akreditasyon sistemleri vb) akademisyenler için hedef haline gelerek bozulmaya yol açmaktadır. Nitekim teşvik ödeneğinin uygulamaya geçişini müteakiben başvuru sayıları her sene artmış ve ilgili yönetmelikte neredeyse her sene tadilata geçilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu maksada matuf çok sayıda ticari konferans, kongre ve dergi türemiştir. Oysa ki bir akademisyen için hedef İLİM YAPMAK olmalıdır. Madde 1’de önerildiği şekliyle tesis edilen bir teşvik mekanizması ilim aşkına çalışan akademisyen için teşvik edici; puan hesabı için çalışan akademisyen içinse daha az cazip olur. Avcı dergi ve toplantılara ilgi azalır. Mevcut haliyle az ama öz çalışma yapma cezalandırılmakta; suni yöntemlerle çalışmalarını şişirmek ise teşvik görmektedir. Doçentlik başvuruları ve Atama Yükseltme kriterleri sebebiyle teşkil eden puan hedefleme kültürü daha da pekişmektedir.

2) Ülkemizde farklı şehirlerden akademisyenler arası işbirlikleri ve iletişim yetersizdir. Bu hal bilhassa İstanbul/Ankara ve taşra arasında daha da dikkat çekici bir hal almaktadır. Akademik Teşvik fonları bir Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) konsepti teşkil etmek maksadıyla, Madde 2’de teklif edilen haliyle kullanılırsa, yurtiçi dolaşım ve işbirliği de gelişir. Mevcut tüm araştırma fonları ve projeler, araştırmacıların yurtdışı ziyaretlerini cömertçe desteklemekte; yurtdışından araştırmacı davet etmek için bazı imkanlar sunmaktadır. Ancak yurtiçi dolaşım maksadıyla kullanılabilecek fonlar mahdut ve sunulan harcırahlar da cazip olmaktan uzaktır. Akademik Teşvik Ödeneği fonlarının bu dolaşımı temin ve teşvik etmek maksadıyla kullanılması halinde, ürettiği dolaşım vesilesiyle ülkeye net maliyeti sıfır olabilir. Üstelik bu fonları teşviği hak eden araştırmacının kendisi dağıtacağından çok daha verimli, titiz ve isabetli bir şekilde kullanılması sağlanabilir.

About Muhammed Uludag

Check Also

Biri şu sınıf watsapp gruplarını durdursun

Biri şu sınıf watsapp gruplarını durdursun Okulların başlamasıyla birlikte üç tane kızımın her birinin okulundan …

Bir yanıt yazın