EY İSLAM DÜNYASI DERİN UYKUDAN UYANMAZ MISIN?

EY İSLAM DÜNYASI DERİN UYKUDAN UYANMAZ MISIN?

Durmuş Günay

 

 1. Filistin konusuna bakış, o bakışın dışa vurumu olarak kullanılan dil, konuyu anlamaktan çok uzaktır. Konu Hamas-İsrail çatışması olarak verilmektedir. Filistinlileri, Müslümanları insan olarak bile görmeyenlere karşı, insan hakları, demokrasi, savaş hukuku çiğneniyor gibi söylemler çaresiz ve gülünç ifadelerdir.

 

 1. Konu sadece Filistin meselesi değildir. Uzun zamandan beri sürmekte olan İslam Medeniyeti ile Batı Medeniyetinin savaşının şimdiki görünümüdür.

 

 1. Taraflardan biri Haçlı ruhu ile saldırarak düşman gördükleri İslâmı ve Müslümanları yeryüzünden silmek için savaşmaktadırlar. İslam Medeniyeti mensupları konunun cesametinin farkında değildirler.

 

 1. Verilen haberler gerçeği ortaya koymak için değil, stratejileri icabı imal edilen haberlerdir. Demir kubbenin delindiği, İsrail’in “Hamas’ın saldırısı”nı haber alamadığı şeklindeki haberler, İsrail’in yaptığı katliamı ve jenositi meşrulaştırmak için uydurulan dezenformasyonlardır. İsrail’in verdiği insan kaybı sayısı, yaptıklarını meşrulaştırmak için Filistin’de şehit olanların sayısından daima daha fazla olarak verilmektedir. İsrail’de kaç insan öldüğünü kendisi dışında kimse bilemez. İsrail, Gazze’ye boma yağdırıyor İsrail’in kayıpları, Gazze’de şehit olanlardan daha fazla olarak veriliyor?

 

 1. Filistin’i haklı gören taraflar, “İsrail, hedef gözetmeksizin ateş etmektedir, çocuk ve kadınları öldürmektedir” şeklinde bir dil kullanmaktadırlar. Bu sözlerin arka planında ülkesini işgal eden zalime karşı canlarını ortaya koyan Hamas mensuplarını öldürmek varken neden çocuk ve kadınlar öldürülmektedir, tam isabetle vurmak için hamas “militan”larını hedef almalıınız der gibidir. Hamas mensuplarını öldürün, çocuklar, kadınlar size zaten bir zarar veremezler der gibidir.

 

 1. Bu çatışmaya Hamas’ın saldırısı yol açmıştır, İsrail haklı olarak savunma hakkını kullanmaktadır şeklindeki argüman, kendi topraklarında, “öz yurtlarında”, yıllardır esir yaşayan, zulüm altında ezilen insanların yaşadıklarını görmezlikten gelmektir. Müslüman haksız yere hiç kimseyi öldür(e)mez. Kutlu kitabımızın buyruğu : “Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş, bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir”.

 

 1. Endülüs’te, Almanya’da soykırımı yaşamış Yahudilerin, kendilerinin soykırım yapması nasıl izah edilebilir? Bu durumda Almanların Yahudilere yaptıkları vicdanlarda nasıl anlamlandırılır? ABD ve Avrupa devletleri desteklese bile, insanlığın büyük çoğunluğu, seslerini yükseltemiyor olsalar bile, İsrail’in yaptığı zulümleri, katliamı, soykırımı, meşru gör(e)mezler. Bu durumda Yahudiler yeryüzünde nasıl huzur bulabilecekler?

 

 1. Çözüm, İslam Medeniyetinin Dirilişindedir. İslam Medeniyetinin dirilişi Müslümanların dirilişi ile başlayacaktır. İnsanlığın gördüğü en muhteşem medeniyet olan Endülüs Medeniyetini katili Batı Medeniyetidir. Kızılderili’leri yok eden ABD’dir. Cezayir’de soykırım yapan Fransa’dır. Yahudiler’e soykırım yapan Almanlardır. Afrika’yı, Dünyayı sömüren Batılılar’dır. Şimdi İsrail’in “Kızıl Derililer”i filistinlilerdır.

Sonra sırasıyla bütün müslümanlar olacaktır. Onlar stratejileri gereği süreci

sabırla yürütmektedirler.

 

 1. İslam Medeniyetinin Dirilişi sadece Müslümanlar için değil İnsanlık için Müslümanların başlıca ödevidir.

 

 1. Sezai Karakoç, şöyle söylerdi: “Bin yıllık ömrüm olsa, ömrüm boyunca konuşmam ve yazmam nasibimde varsa hep Müslümanların birleşmesinden, bir araya gelip şuurlu birliklerini oluşturmalarından bahsederim. Bundan bıkmam ve yılmam. Çünkü bundan daha büyük bir dava bilmiyorum. Tüm faaliyetim, İslâm’ın bir savunması ve bu savunmanın özü de Müslümanların uyanıp dirilmeleri, birleşmeleri ve kendilerini dış âleme karşı koruma gücüne ermeleri yönündedir zaten

 

 1. Bunun için İslam ülkelerinin birleşmelerinden daha acil, daha önemli ve daha öncelikli bir konu yoktur. Müslümanlar birleşin! Ey İslam ülkelerinin başkanları, şimdi ihtilafları değil, ittifakı konuşma zamanıdır. Ne haksızlık edelim ne de kardeşlerimize yapılan zulümlere, onların yaşadıkları acılara duyarsız kalalım. Batı Medeniyeti kendisi dışındaki medeniyetleri yok etmeksizin “huzur” bulamaz. Sıra hepimize gelecek. Heyhat olmuş olanları, olmakta olanları görmeyenlere ne yazık? İslam, son Peygamber, son Kitap, son Dindir, son Medeniyettir. Her şey ortada insanlığın geldiği durum ap açık ortada!

 

 

About Durmuş Günay

Check Also

100. Yılda Yüzlercesine

100. Yılda Yüzlercesine… Mustafa Böyükata Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi ============================ Bilimin, aklın ve mantığın …

Bir yanıt yazın