Yapay Zekâ Üniversiteler İçin Ne Dedi?

Yapay Zekâ Üniversiteler İçin Ne Dedi?

Doğal zekamla ilgili yazı yazıyordum. Son yazılarım ağırlıklı olarak eğitim ile ilgiliydi.
Ortada yapay zeka ile ilgili düşünceler dolaşınca ister istemez bende bu yapay zeka işine
bulaştım. Yapay zekaya iki soru sordum ve aldığım cevapları sizlerle paylaşıyorum.
Birinci soru ChatGPT nedir?
ChatGPT
ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka modelidir. GPT (Generative Pre-
trained Transformer) serisinin bir parçasıdır ve doğal dil işleme (NLP) alanında kullanılır.
GPT-3.5 modeli, GPT serisinin en son ve en gelişmiş versiyonudur.
ChatGPT, geniş bir metin veri kümesi kullanılarak eğitilen bir dil modelidir. Bu model,
kullanıcıların sorularını ve talimatlarını anlamaya çalışarak doğal dilde metin tabanlı sohbetler
gerçekleştirebilir. ChatGPT, OpenAI’nin büyük bir veri kümesi üzerinde eğitilmiş olmasının
avantajını kullanarak, çeşitli konularda sorulara yanıtlar verebilir, önerilerde bulunabilir ve
sohbeti sürdürebilir.
ChatGPT, gerçek zamanlı metin tabanlı sohbetlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Genel
kullanım durumları arasında soru-cevap oturumları, yardım masaları, bilgi edinme amaçlı
sohbetler ve metin tabanlı oyunlar bulunabilir.
ChatGPT, kullanıcıların doğal dilde sorular sormasına ve metin tabanlı etkileşimde
bulunmasına dayanır. Ancak, önemli bir nokta, ChatGPT’nin metinden gelen verilerin
anlamını anlamaya çalıştığı, ancak gerçek bir anlama ve bilinçliliğe sahip olmadığıdır.
Kullanıcıların ChatGPT’nin yanıtlarını değerlendirirken dikkatli olmaları ve önlem almaları
önemlidir, çünkü modelin sınırlamaları ve yanıltıcı olabilecek yanıtlar üretebilme potansiyeli
bulunmaktadır.
İkinci soru: Ünivesiteler ile ilgiliydi?
Üniversiteler
Türk yükseköğretiminde reform ihtiyacı olduğu konusunda genel bir fikir birliği vardır.
Reformlar, yükseköğretim sisteminin daha rekabetçi, yenilikçi, sürdürülebilir ve uluslararası
standartlara uygun hale getirilmesini amaçlamaktadır. Aşağıda, reformların neden gerekliliği
konusunda bazı anahtar noktaları bulabilirsiniz:

Kalite ve Rekabet: Türk yükseköğretim sisteminin, uluslararası düzeyde rekabet edebilirliği
artırmak ve kalite standartlarını yükseltmek için reformlara ihtiyacı vardır. Bu, eğitim
programlarının ve müfredatın güncellenmesi, öğretim kadrosunun niteliğinin artırılması,
araştırma altyapısının geliştirilmesi ve uluslararasılaşma stratejilerinin benimsenmesini
içerebilir.
İstihdam Odaklılık: Türk yükseköğretiminin, iş dünyasının taleplerine daha iyi yanıt
verebilmesi için daha fazla istihdam odaklılık gerekmektedir. Bu, iş dünyasıyla daha yakın
işbirliği, staj ve uygulama imkanlarının artırılması, girişimcilik eğitiminin teşvik edilmesi ve
mezunların istihdam edilebilirliklerinin artırılması anlamına gelir.
Finansal Sürdürülebilirlik: Türk yükseköğretim sistemi, finansal sürdürülebilirlik sorunlarıyla
karşı karşıyadır. Üniversitelerin bütçe kısıtlamaları, öğrenci sayısındaki artış ve altyapı
ihtiyaçları gibi faktörler, finansal zorluklara neden olmaktadır. Reformlar, alternatif
finansman kaynaklarına erişimi artırmayı, kaynakların daha etkin kullanılmasını ve
üniversitelerin mali yönetimlerini güçlendirmeyi hedeflemelidir.
Yönetim ve Yönetişim: Türk yükseköğretim sisteminde, yönetim ve yönetişimde daha fazla
şeffaflık, hesap verebilirlik ve özerklik sağlanması gerekmektedir.
Erişim ve Eşitlik: Türk yükseköğretim sistemi, erişim ve eşitlik konularında bazı zorluklarla
karşı karşıyadır. Reformlar, fırsat eşitliğini artırmak, dezavantajlı grupların ve kırsal
bölgelerdeki öğrencilerin yükseköğretime erişimini kolaylaştırmak için politika ve programlar
geliştirmeyi hedeflemelidir.
Tüm bu nedenlerle, Türk yükseköğretiminde reformlar, sistemin daha rekabetçi, yenilikçi,
kaliteli ve uluslararası standartlara uygun hale gelmesi için önemli bir gereklilik olarak kabul
edilmektedir. Bu reformlar, üniversitelerin ve öğrencilerin daha iyi bir geleceğe
hazırlanmalarına yardımcı olabilir.
Son söz: Yapay da olsa doğal da olsa aklın yolu birdir.

About İsmail Güvenç

Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitim ve öğretimini aynı yerde tamamladıktan sonra. Ziraat ve İşletme Fakültesi ile Adalet MYO’nu bitirdi. Araştırma görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanında Atatürk, Erciyes, Kilis 7 Aralık ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde görev yaptı. Bu üniversitelerde bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı, dekanlık, rektörlük gibi görevlerde bulundu. Kuruluşunu gerçekleştirdiği Kilis 7 Aralık üniversitesinin (KİYÜ), 2008-2017 yılları arasında Kurucu Rektörlük görevini yürüttü. Bu görev döneminde KİYÜ modern kampüslere ve uluslararası bilimsel yayınlara sahip olan bir üniversite konumuna geldi: Bu seyirle götürülürse KİYÜ ulusal ve uluslararası sıralamalarda yer bulur iddiasındaydı. Bir kısmı uluslararası, bir kısmı ise ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 130 civarında bilimsel yayınının yanı sıra çok sayıda sosyal değişim, kalkınma ve eğitim ile ilgili makale ve gazete/dergi yazıları bulunmaktadır. Bilim, Eğitim ve Yükselme, Üniversite Konuşmaları, Üniversite: Bir Üniversitenin Kuruluş Sancıları, Başarının Anahtarları, Sebzecilik ve Bağcılık adlı kitapları da vardır. Eğitim, Bilim ve Yükselme, Bilim Tarihine Yolculuk: Dünden Bugüne Tarım, Eğitim ve Tarımın Geleceği konulu konferans ve makale çalışmalarını sürdürmektedir. Ulusal ve yerel gazetelerde haftalık olarak köşe yazısı yazmaktadır. Ayrıca, yazıları internet yayıncılığı yapan bazı sitelerde periyodik yayımlanmaktadır. Yazılarında ağırlıklı olarak eğitim, tarım, insan ve toplumla ilgili konuları işlemektedir. Halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde, Profesör unvanı ile görev yapmaktadır.

Check Also

Uluslararası Raporlarda Türkiye’nin Eğitim Karnesi

Uluslararası Raporlarda Türkiye’nin Eğitim Karnesi Türkiye’de eğitim sisteminin bütün eksik ve sorunlarını bir tarafa bırakarak, …

Bir yanıt yazın