Üniversite Sisteminde Reform Şart

Üniversite Sisteminde Reform Şart

Eğitimde reform konusunu son iki yazımda değerlendirmiştim. Önceki yazılarımda bir
anlamda eğitimde sorunun ne olup olmadığını ortaya koymuştuk. Okuyucularımın önceki iki
yazıyı okumalarını öneririm. Bu yazımda ise yüksek öğretimde reform konusunu
değerlendireceğim.
YÖK’ün internet adresinden (https://istatistik.yok.gov.tr/) Yükseköğretim ile ilgili tüm
istatistiklere erişmek mümkün. Buradan aldığım bazı istatistikleri sizlerle paylaşayım:
Öğrenci sayısı
2022-2023 eğitim öğretim yılında 208 yükseköğretim kurumunda toplam 6.950.142
öğrencinin 6.204.078’i devlet üniversitelerinde, 735.433’ü vakıf üniversitelerinde, 10.631’i
vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görmüş.
Zaten eleme ve yönlendir olmadığından 7 milyon genç üniversitelerde bir umut diye
bulunuyor. Milyonlarca veli katlandığı fedakârlık, devletin yüklendiği ekonomik yük hep bu
gençler için. Beklentiler karşılanabiliyor mu? Bir akademisyen olarak emin değilim!
2021-2022 akademik yılında yükseköğretim kurumlarından mezun olan sayısı toplam 903.673
kişi olarak belirlendi. Her yıl sisteme dahil edilen 1 milyon öğrenciyi istihdam edecek
ekonomimiz maalesef yok. Bunu yıllar önce yazmıştım. Bu ekonomik büyüklükte maalesef
mezunların önemli kısmının işsiz kalması mukadder.
Akademisyen sayısı
2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 184.566 öğretim elemanının 154.981’i devlet
üniversitelerinde, 29.338’i vakıf üniversitelerinde, 247’si vakıf meslek yüksekokullarında
bulunuyor.
Öğretim elemanlarının 34.280’i profesör, 22.462’si doçent, 44.216’sı doktor öğretim üyesi,
37.039’u öğretim görevlisi ve 46.569’u araştırma görevlisi olarak görev yapıyor.
Akademisyen yetiştirme sisteminin reforme edilmesi şart. Derhal üniversite dışında akademik
unvan alınmasına ve kullanılmasına son verilmeli. Birde akademisyenlerin özlük hakları
konusunda düzenleme yapılmalı.
Öneri

Üniversitelerle ilgili olarak AK Parti 2002 Se çim beyannamesinde “Üniversitelerde köklü
bir reforma ihtiyaç vardır” ifadesine yer verilmişti. Bunu günümüzde de önemli
bulmaktayım. Yükseköğretimde yapılacaklar ise özetle şu şekilde önerilmekte:
-YÖK’ün, üniversiteler arasında koordinasyon sağlayan, standartlar belirleyen bir yapıya
kavuşturulması;
-Üniversiteler idari ve akademik özerkliğin güçlendirilmesi; demokratik bir ortam özgür bir
foruma dönüştürülmesi,
-Öğretim elemanı, fiziki altyapı, dokümantasyon ve donanım ihtiyacının karşılanması;
-Akademik yöneticinin seçimle işbaşına gelmesi;
-Meslek yüksekokulları, üniversite bünyeleri dışında, ara insan gücü yetiştirecek bir şekilde
ayrı bir grupta toplanması…
Bize eyvallah demek düşer! Galiba en büyük reform fabrika ayarlarına dönmek. Formunu
korumak için reform şart.
Son söz: Bu at bu arabayı çekmez.

About İsmail Güvenç

Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitim ve öğretimini aynı yerde tamamladıktan sonra. Ziraat ve İşletme Fakültesi ile Adalet MYO’nu bitirdi. Araştırma görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanında Atatürk, Erciyes, Kilis 7 Aralık ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde görev yaptı. Bu üniversitelerde bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı, dekanlık, rektörlük gibi görevlerde bulundu. Kuruluşunu gerçekleştirdiği Kilis 7 Aralık üniversitesinin (KİYÜ), 2008-2017 yılları arasında Kurucu Rektörlük görevini yürüttü. Bu görev döneminde KİYÜ modern kampüslere ve uluslararası bilimsel yayınlara sahip olan bir üniversite konumuna geldi: Bu seyirle götürülürse KİYÜ ulusal ve uluslararası sıralamalarda yer bulur iddiasındaydı. Bir kısmı uluslararası, bir kısmı ise ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 130 civarında bilimsel yayınının yanı sıra çok sayıda sosyal değişim, kalkınma ve eğitim ile ilgili makale ve gazete/dergi yazıları bulunmaktadır. Bilim, Eğitim ve Yükselme, Üniversite Konuşmaları, Üniversite: Bir Üniversitenin Kuruluş Sancıları, Başarının Anahtarları, Sebzecilik ve Bağcılık adlı kitapları da vardır. Eğitim, Bilim ve Yükselme, Bilim Tarihine Yolculuk: Dünden Bugüne Tarım, Eğitim ve Tarımın Geleceği konulu konferans ve makale çalışmalarını sürdürmektedir. Ulusal ve yerel gazetelerde haftalık olarak köşe yazısı yazmaktadır. Ayrıca, yazıları internet yayıncılığı yapan bazı sitelerde periyodik yayımlanmaktadır. Yazılarında ağırlıklı olarak eğitim, tarım, insan ve toplumla ilgili konuları işlemektedir. Halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde, Profesör unvanı ile görev yapmaktadır.

Check Also

Uluslararası Raporlarda Türkiye’nin Eğitim Karnesi

Uluslararası Raporlarda Türkiye’nin Eğitim Karnesi Türkiye’de eğitim sisteminin bütün eksik ve sorunlarını bir tarafa bırakarak, …

Bir yanıt yazın