ÜNDER; Üniversiteli gençler için proje geliştirme eğitimi düzenlendi

Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) öncülüğünde 31 Aralık 2022 – 01 Ocak 2023 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Gençler için Proje Fikri Geliştirme ve Uygulama Eğitimi” etkinliğinde akademisyenler yol gösterici ve ufuk açıcı bilgiler paylaştılar. 

Programın düzenlenmesine öncülük eden Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÜNDER Başkanı Prof. Dr. Muhammet Kurulay’ın daveti üzerine Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata etkinliğin eğitim yöneticiliğini üstlendi ve Yıldız Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Enes Dertli, Prof. Dr. Ahmet Koyun, Doç. Dr. Fatih Törnük ve Doç. Dr. Ömer Said Toker ile birlikte toplam altı akademisyen farklı bölümlerden yaklaşık 30 üniversiteli genç ile bir araya geldiler.

ÜNDER Başkanı Prof. Dr. Muhammet Kurulay’ın açılış konuşması ile başlayan program, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın öğrencilerle “Tanışma ve Eğitime Giriş Etkinliği” ile ve “Temel Kavramlar” konulu semineri ile devam etti. Etkileşimli bir yolla ve görsel materyaller kullanılarak devam ettirilen eğitim etkinliğinde Doç. Dr. Fatih Törnük “Projenin Bileşenleri: Özgün Değer, Yöntem, Yönetim, Yaygın Etki” başlığı altında bilgiler paylaştı. Bu ana kavramların projeler için ne anlam ifade ettiği ve projelerin gelişimine olan etkisi anlatıldı. Ayrıca Doç. Dr. Fatih Törnük konuşmasında içinde bulunmuş olduğu ve danışmanlığını yaptığı projelerden örnekler vererek kavramların daha iyi anlaşılmasını sağladı.

Programda “İnovasyon ve Tasarım: Fikirden Patentte Giden Yolculuk” başlıklı konuşmasında Prof. Dr. Ahmet Koyun, pek çok fikre dayalı patentlenebildiğinden söz açarak patent alan projelerin hangi şartları sağlaması gerektiği konusunda özgün fikirler paylaştı, deneyimleri ışığında sorulara verdiği cevaplarıyla öğrencilerde ufuk açtığı gözlendi. Etkinlikte Doç. Dr. Ömer Said Toker, “Proje Yönetimi ve Planlama” konulu sunumunda, projede yer alan ekip üyelerinin seçilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardan ve zaman yönetiminin iyi yapılması gerektiğinden bahsetti.

Eğitim etkinliğinin ikinci günü “Geçmişten Geleceğe Bilim: Literatürün Önemi, Analizi ve Etik” konulu seminerinde Prof. Dr. Muhammet Kurulay, bilgi üretiminin ve bilimsel çalışmanın özelliklerini etraflıca ele aldı. Prof. Dr. Enes Dertli ise “Sonuçların Değerlendirilmesi ve Yaygınlaştırma” konulu sunumunda öğrencilerle proje çıktılarının değerlendirilmesinde izlenecek yolları ve kendi çalışmalarındaki başarı örneklerinden deneyimleri paylaştı.

Etkinlikte “Proje Teklifinin Kalitesi” başlığı etrafında teknik bilgiler de paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerden gruplar oluşturarak “Prototip Proje Tasarımı Uygulaması” da gerçekleştirdi. Uygulamalı oturumlarda grupların proje fikri geliştirmesi yönünde beyin fırtınası yaptırdı ve proje yazımında hedeflerin belirlenmesi için gerekçe olabilecek nitelikte öngördükleri konular için SWOT analizi yaptırarak anlatılan bilgilerin öğrenciler açısından kalıcılığını artırmaya çalıştı.

Kendileri için çok faydalı olduğunu belirten eğitim etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulunan öğrencilerden bazıları, TÜBİTAK programları ve kodları hakkında bilgi edindiklerini, bilgisi olanların nasıl bir yol izleyeceklerini bilemediklerini ve bu bakımdan eğitimin yararlı olduğunu, proje yazmanın aslında çok komplike bir şey olmadığını, beyin fırtınası yapılınca ve birlikte düşününce daha kısa sürede ve kolay bir yolla fikir geliştirilebileceğini, usulüne uygun proje yazmanın gerektiğini anladıklarını, özgün değer, yaygın etki, sürdürülebilirlik gibi pek çok kavramı öğrendiklerini, proje yazabilme konusunda geliştiğini hissettiklerini, sorgulamanın, eleştiriye açık olmanın önemini ve insanın kendisini tanıması için proje yapmasının doğru bir yol olduğunu öğrendiğini, inovasyon ve patent konusunda vizyon kazandığını, özgüven kazandıklarını ve girişimci yönlerini perçinlediklerini, proje yapma isteklerinin arttığını ifade ettiler.

Program sonunda Etkinlik koordinatörü Prof. Dr. Muhammet Kurulay tarafından öğrencilere katılım belgesi verildi ve eğitmenlik yapan akademisyenlere teşekkür edildi.

About MKurulayAAkil

Check Also

Uluslararası Raporlarda Türkiye’nin Eğitim Karnesi

Uluslararası Raporlarda Türkiye’nin Eğitim Karnesi Türkiye’de eğitim sisteminin bütün eksik ve sorunlarını bir tarafa bırakarak, …

Bir yanıt yazın